Foireann na scoile

Ranganna sa scoil agus ainmneacha na múinteóirí atá dá mhúineadh:

Aghna Iníon Ní Chonghaile Múinteóir Rang na Naíonáin Shóisreacha

Marie Iníon Ni Ghrifín Múinteóir Rang na Naíonáin Shinsreacha

Órla Iníon Ní Nualláin Múinteóir Rang a 1

Sinéad Iníon Ní Mhaolmhuidh Múinteóir Rang a 2

Máire Cáit Iníon Ní Dhubhgáin Múinteóir Rang a 3

Yelena Iníon Ní Earchadha Múinteóir Rang a 4

Ristéard Máistir Ó Mathúna Múinteóir Rang a 5

Aoife Iníon Ní Fhlannagáin Múinteóir Rang a 6

Donna Ní Mháirtín Príomhoide


Múinteóirí Riachtanasaí Oideachais Speisialta:

Carol Iníon Ní Bhreisleáin

Uinsíonn Máistir Mac Éinrí

Ciara Bean Uí Mhaolmhuidh Múinteóir Riachtanasaí Oideachais Speisialta roinnte le scoil eile


Cuiditheóirí Riachtanasaí Speisialta:

Brenda Bean Uí Cheallaigh

Teresa Bean Uí Chronlaigh


Rúnaí:

Pauline Uí Dhuibhir


Foireann Airíoch:

Pauline Bean Uí Luain

Suelene Bean da Cunha Felicio

Odhrán Ó Gormáin