Rollúcháin

Táimid anois ag glacadh le foirmeacha cláraithe/rollúcháin don scoilbhliain 2021, ó anois go dtí an 28ú lá d'Eanair 2021. Gheobhaidh sibh cóip den Fhoirm Cláraithe/Rollúcháin, an Fógra Iontrála Bliantiúil 2020/2021 agus an Polasaí Rollúcháin Scoile thíos. Le bhur dtoil léighigí an polasaí agus an fógra go cúramach, líon an fhoirm agus seol ar ais gach rud áta ag teastáil roimh an dáta deiridh. Glacaimid leis an bhfoirm rollúcháin a bheith líonta go digiteach nó de láimh agus scannálta. Is ar ríomhphost ag oifig@eriada.ie nó sa phoist ag Gaelscoil an Eiscir Riada, Cluain Calga, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fháilí a ghlacfar le hiarrataisí. Is é an dáta a fhaighimid an ríomhphost nó an iarratas sa phost an dáta clárúcháin a thabharfar don pháiste. Muna bhfaightear admháil ón scoil ar an ríomhphost laistigh de thrí lá scoile tá sé de dhualgas ort teagmháil a dhéanamh leis an scoil chun an scéal a fhiosrú. Muna bhfuil foirm líonta i gceart leis an eolas cuí, ní ghlacfar leis. Is é an dáta a fhaightear foirm atá líonta i gceart a úsáidfear.

We are accepting Application to Enrol Forms for the 2021 school year from now until the 28th of January 2021. Below you will find a copy of the Application to Enrol Form, the new Enrolment Policy and the Annual Admissions Notice. Please read all documents carefully, complete and send back everything that is needed before the closing date. The Application to Enrol Form may be completed digitally or by hand and scanned. Applications will be accepted by e-mail to oifig@eriada.ie or by post to Gaelscoil an Eiscir Riada, Cluain Calga, An Tulach Mhór, Co. Uíbh Fháilí. Your registration date will be the date we receive your completed Application to Enrol Form. If you do not get an acknowledgement of your application within 3 working days it is your responsibility to contact the school. If a form is not completed fully and correctly it will not be accepted. It is the date on which we receive a fully completed form which will be used.