Covid 19

Ar an leathanach seo tá cur síos againn ar nithe atá tábhachtach chun ár scoil a oscailt go sábháilte tar éis an dúnadh eisceadúil do Coibhéad 19 agus chun í a choinneáil oscailte go dtí go mbeidh an víréas sáraithe againn. Tá na doiciméid seo bunaithe ar comhairle sláinte poiblí. Iarrtar ar thuistí, daltaí agus foireann na scoile cloí leis an gcomhairle sna cáipéisí seo agus le gach comhairle ó na húdárais sábháilteacht sláinte poiblí.

On this page we have included information which is important to open our school safely and to keep it open following the exceptional school closures due to the Covid 19 pandemic. These documents are based on public health guidelines. We ask that parents, pupils and staff ensure that they are following the advice within these documents and all public health advice and guidelines to protect the safety of our community. We will be updating these pages as necessary.