Suim i Rollúcháin

Má ta suim agat i do pháiste a ionrollú i nGaelscoil an Eiscir Riada sa todhchaí, is féidir leat an "Fhoirm Suime i Rollúcháin" atá ar an leathanach seo. Is féidir an fhoirm a íoslódáil, a líonadh, a scanáil agus a sheoladh ar ais tré ríomhphoist ag oifig@eriada.ie, nó é a chuir sa phost. Is féidir glaoch teileafón a chuir chuig na scoile ag 057 9352058 chun fiaradh an fhoirm a chuir chugat nó chun breis eolas a fháil. Coinnítear na sonraí a lionann tú ar an fhoirm don bhliain cóir don rollúcháin de réir an fhoirm seo. Ag an am sin cuirfear na cáipéisí rollúcháin chuig tuistí. Ní féidir a chinntiú go mbeidh áit sa scoil do do pháiste má líonann tú an fhoirm seo. Má tá níos mó iarratais ar rollúchain ná mar atá do spásanna ar fáil sa rang don bhlian rollúcháin, beidh ar an bhoird na critéir roghnaithe a chuir i bhfeidhm, féach polasaí rollúcháin na scoile do bhreis eolas.

If you are interested in enrolling your child in the future in Gaelscoil an Eiscir Riada, please complete the "Interest in Enrolling Form" below. You can download the form from this website, complete it, scan it and email it to oifig@eriada.ie or you can post it to the school at the address on the form. If you would like a paper copy of the form please telephone the school at 0579352058 to make arrangements or if you would like any further information. All details will be kept on file until the relevant year. The completion of this form, merely shows an interest in enrolling in this school and does not confer an automatic right to a place in the school. If there are more applicants than there are places available in the year of enrolment, then prioritising criteria will apply. Your application will be considered and will be evaluated on the basis of the criteria which will be outlined in the school’s enrolment policy.